• 0
  • 1
  • 2

اخبار شهرداری

« شهــر زیبــای شندآبــاد ، طبیعت زیبــا و دلنــواز ، کانـــون فـرهنگ و هنـــر »
شهردار : آقاي مهندس هوشنگي
درباره : توسعه پايدار به عنوان يكي از اهداف مهم شهردار بر پايه استفاده درست از منابع و امكانات و نيز ملاحظات محيطي ،اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار دارد كه به عنوان نماينده مردم در بخش هاي مختلف شهري در عرصه زيبا سازي و آباداني شهر نقش مهمي در اين خصوص بر عهده دارد.
استــان آذربایجــان شــرقی - شهرستــان شبستر ، شندآبـــــاد ، شهـــرداری شندآبـــاد
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شندآباد میباشد.