ديدار مردمي خانم دکتر آقاپور نماينده محترم شهرستان شبستر


????? ????? ???? ???? ?????? ??????? ????? ??????? ????? ?? ???? ????? ?????? ?? ???? ??????? ? ????
??? ???? 97/7/13 ???? 15 ??? ?? ??? ??????? ???????
??????? ? ????? ?????? ??? ???????


[توسط مدیر پورتال ] [ نوشته شده در 1397/8/12 ]

استــان آذربایجــان شــرقی - شهرستــان شبستر ، شندآبـــــاد ، شهـــرداری شندآبـــاد
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شندآباد میباشد.