شهردار : آقاي مهندس هوشنگي


?????? : ????? ?????? ?? ????? ??? ?? ????? ??? ?????? ?? ???? ??????? ???? ?? ????? ? ??????? ? ??? ??????? ????? ???????? ? ??????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ??????? ???? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ??????? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ????.


[توسط مدیر پورتال ] [ نوشته شده در 1397/8/12 ]

استــان آذربایجــان شــرقی - شهرستــان شبستر ، شندآبـــــاد ، شهـــرداری شندآبـــاد
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شندآباد میباشد.